.


Rondleidingen in de Synagoge van Winterswijk

Vier maanden lang rondleidingen in de synagoge van Winterswijk Joods Winterswijk van de 17e naar de 21ste eeuw Winterswijk – In de 17e eeuw woonde er een handvol joden in Winterswijk. Rond 1800 was hun aantal toegenomen tot ruim vijftig zielen. In de eerste helft van de twintigste eeuw was de gemeenschap uitgegroeid tot meer dan 300 mensen.

Veehandelaren en slagers, textielhandelaren waren het, volledig opgenomen in de plaatselijke samenleving. Hun rijke joodse cultuur is nog steeds zichtbaar. Deze zomer wordt, vier maanden lang, dat joodse verhaal elke dinsdagavond verteld. Dat gebeurt in de synagoge aan de Spoorstraat, het middelpunt van de joodse Winterswijkers. De synagoge is ook het hart van een bijzonder complex, dat niet voor niks erkend is als rijksmonument. Achter de ‘sjoel’ ligt het ritueel badhuis, ernaast een gebouwtje met een klaslokaal en vergaderruimte. Daarnaast ligt de woning van de voorzanger en achter een bijzondere betonnen muur de begraafplaats, die tot 1880 in gebruik is geweest. Deze combinatie is uniek voor Nederland. De synagoge heeft ook in de 21ste eeuw nog steeds die religieuze functie, maar de lokale joodse gemeenschap bestaat nog maar uit een handvol mensen. Het voortbestaan van het synagogecomplex wordt gegarandeerd door de nieuwe eigenaar, de Stichting Cultuurbehoud Achterhoek. Vrijwilligers van de Stichting Winterswijkse Synagoge verzorgen in de zomermaanden rondleidingen, waar het verhaal van joods Winterswijk wordt verteld. De rondleidingen zijn op dinsdagavond in juni, juli, augustus en september, telkens om 19 uur. De eerste rondleiding is dinsdags 1 juni. Duitstalige rondleidingen zijn in de maand Juli en augustus iedere donderdagavond om 19.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Vanwege de beschermingsmaatregelen in verband met de corona-pandemie kunnen er maximaal 30 bezoekers per avond deelnemen.

Aanmelden voor de rondleidingen alléén via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Na registratie wordt per e-mail een reserveringsbevestiging met de bezoekvoorwaarden gestuurd. Volwassenen betalen € 5, kinderen tot 16 jaar € 3. Uit respect voor de joodse traditie wordt mannen gevraagd in de synagoge een hoofddeksel te dragen. In de synagoge kan een kippa worden geleend, een eigen hoofddeksel (pet of hoed) is ook toegestaan. Meer informatie, ook voor (groeps-)rondleidingen op andere momenten, op www.synagogewinterswijk.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rondleidingen Synagoge Zwolle

Rondleidingen door de synagoge en de tentoonstelling over 'Joods leven in en om Zwolle' op het voormalige vrouwenbalkon worden verzorgd door de Stichting Judaica Zwolle. (kopieer)

Rondleiding aanvragen U kunt een rondleiding voor 15 personen of meer aanvragen bij de Stichting Judaica Zwolle: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  De tentoonstelling over "Joodse leven in Zwolle en omgeving" op het voormalige vrouwenbalkon van de synagoge is van het voorjaar tot het najaar elke maand open op een zondagmiddag. Voor de datum kunt u de agenda van de Stichting Judaica Zwolle raadplegen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Sjoel Elburg Museum Sjoel Elburg is... een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijks leven van joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. Museum Sjoel Elburg biedt... een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Museum Sjoel Elburg presenteert... de joodse geschiedenis op een dynamische, onorthodoxe, boeiende en eigenzinnige wijze en laat daarmee een eigen museaal geluid horen.

Adres Museum Sjoel Elburg Graaf Hendriksteeg 2 8081 CH Elburg Telefoon: 0525 685564

OPENINGSTIJDEN Sjoel Elburg is open op dinsdag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.

 

 

In verband met overheidsmaatregelen

kunnen activiteiten van Kerk & Israël op de Veluwe 

veranderen cq. vervallen.

 

 

Antisemitisme 

Wanneer er een duivel bestaat, is hem er alles aan gelegen het Joodse volk uit te roeien. Het heil van God komt tot ons via Israel, via de Joodse profeten, de Joodse apostelen en bovenal door Jezus, de Jood. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus: ‘Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd’ en ‘de genade en de roeping van God zijn onberouwelijk.’

Is dit het, jaloersheid die tot haat tegen de Joden leidt?

Ook binnen de christelijke kerk is er antisemitisme. Het is daar zelfs al heel oud! Omstreeks 150 roept bisschop Melitto van Sardes in een Paaspreek de Joden toe: “Gij hebt de Heer verlaten, daarom hebt gij geen erbarmen bij Hem gevonden. Gij hebt de Heer te gronde gericht, daarom zijt gij zelf geheel te gronde gericht, en ligt daar nu terneer.”

Dit anti-judaisme is geen uitzondering: felle anti-Joodse preken van de beroemde kerkvader Johannes Chrysostomos eind 4e eeuw leidden tot anti-semitische uitbarstingen.

We lezen het in het standaardwerk van dr. Hans Jansen ‘Christelijke Theologie na Auschwitz’ (1981) en de schrik slaat ons om het hart. De Jodenvlek (voorloper van de Jodenster) is een uitvinding van het 4e Lateraans Concilie in 1215 in Rome. De kruistochten beginnen met moordpartijen in de Joodse ghetto’s langs de Rijn.  

Luther heeft de Joden alle eer, alle waarde, elk bestaan ontzegd in zijn infame schotschrift 'Von den Juden und ihren Lügen'. Deze oude traditie ligt in het hart van de kerk en maakt haar weerloos als Hitler opkomt. De Duitse bisschoppen gaan bij hem klagen over de Neurenberger wetten, maar de Führer antwoordt: “Maar mijne heren, ik doe niets anders dan wat uw kerk al eeuwen heeft gedaan.” En hij had gelijk.

Het bestrijden van het anti-semitisme is een wezenlijke taak van de christelijke kerk. Juist van de christelijke kerk! Het is een goede zaak, dat de Hervormde Synode indertijd officieel heeft vastgelegd, dat tot het wezen van de kerk behoort “het bevorderen van het inzicht in wezen en vormen van het antisemitisme en het bestrijden ervan.”

Dat laatste is - in de taal van de kerkorde - een krasse uitdrukking, maar het is nodig. Er valt op dit terrein nog veel werk te verzetten.
 ↑ Top  

© Kerk en Israel - Veluwe 2021   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)