.


Jezus: een Joods-Christelijk gesprek

 

Christologie auf dem Prüfstand, Jesus der Jude – Christus der Erlöser, Verlag Herder, (Freiburg im Breisgau 2019).

Is hij Jezus de Jood, of veeleer Christus de Verlosser? Is er een christologie denkbaar die de Joden in hun waarde laat ‘als Gods eerste liefde? Joodse én Christelijke vragen en (voorlopige?) antwoorden.

Leerhuis Uitvoering : ds. Gerben Westra Leiding : G. W. Elbertsen-Wiegeraadt

Datum(s) : Woensdagen 20 en 27 januari 2021 Aanvangstijd : 20.00 uur

Plaats : zijzaal Taborkerk, Prinsessenlaan 8 Ede

Een andere kijk op Paulus.

Maar wat is die erfenis? Daar worden steeds vaker vraagtekens bij geplaatst. De positie van de vrouw, de plaats van de overheid, de verhouding tot Israёl, het zondebegrip, en sommige gedragsregels staan voor even zo vele opvattingen die dogmatisch als in beton geklonken lijken te zijn. Ze hebben dikwijls verwarring en ook veel verdriet veroorzaakt. Reeds lang is een andere kijk op Paulus gaande. Die andere kijk is misschien wel het beste te illustreren met de sleuteltekst Galaten 3:28 “….hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of van vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij alle zijt immer één in Christus Jezus.“ Een leerhuisavond over Paulus is een ontdekkingstocht om het begrip vrijheid in Christus voor deze tijd te leren verstaan. René van den Beld emeritus predikant uit Baarn

Leerhuis Uitvoering : dr. R van den Beld Leiding : G. W. Elbertsen-Wiegeraadt

Datum(s) : Woensdag 17 februari 2021 Aanvangstijd : 20.00 uur

Plaats : zijzaal Taborkerk, Prinsessenlaan 8 Ede

De identiteit van Mozes

Sigmund Freud waagde zich als hoogbejaard psychoanalyticus aan een provocerende studie over Mozes en de monotheïstische religie, waarin hij Mozes herleidde tot zijn Egyptische afkomst. Wilde hij daarmee tijdens de naziterreur de Joden vrijwaren van de 'uitvinding' van het monotheïsme? In 1941 betwistte godsdienstwijsgeer Martin Buber de connectie met de universele zonnegod van Achnathon. De God van Mozes is onzichtbaar, maar laat zich niettemin zien en horen in de geschiedenis van de volkeren en eist volgens Buber een volk geheel en al op.

Geloof en leven Uitvoering : drs Bert Engelfriet

Datum(s) : woensdag 10 maart 2021 Aanvangstijd : 20.00 uur

Plaats : Beatrixkerk Ede, Beatrixlaan 54 Ede

Contactpersoon : Harry Kroon

Ds. N.W. van den Houten Mr. Beelpark 36 6716 EW Ede 0318-307321

 


↑ Top  

© Kerk en Israel - Veluwe 2021   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)