.


CHANOEKA                                               

 

Het wonder in alle dingen. De hele dag worden wij omringd door wonderen, schrijft Abraham Joshua Heschel in zijn boek 'God zoekt de mens.'

Het openstaan voor wonderen is de bron van het gebed. Als we alle zegeningen of mislukkingen van het leven zouden zien als iets dat nu eenmaal hoort bij de routine van het leven, zou er geen eredienst, geen muziek en geen liefde bestaan. Openstaan voor de wonderen om ons heen maakt ons gevoelig voor het feit dat we mogen genieten van de natuur, van bloemen en van vogels. Zegeningen mogen we daarin ervaren.

Een wonder van nieuwe schepping is ieder pasgeboren kind. Ook iedere vrucht van een nieuw seizoen is iets waarvoor gedankt mag worden. ”Gezegend zijt Gij, door Wiens woord alles ontstaat…” is een gebed dat door gelovige Joden gebeden wordt om de herinnering aan de zegeningen levend te houden. Een van de doelstellingen van de joodse levenswijze is om in alle dingen de verborgen liefde en wijsheid van de Eeuwige te voelen.

Gevoelig voor het wonder maakt de jaarlijkse herinnering aan het kleine kruikje gewijde olie, dat gevonden werd bij de herinwijding van de tempel. Olijfolie was nodig om de zevenarmige kandelaar na de ontwijding van de tempel weer aan te kunnen steken. Hoewel dit kruikje olie voldoende was voor slechts een dag, brandde de menora daarop acht dagen, totdat er nieuwe olie beschikbaar was.

”Wie niet in wonderen gelooft is geen realist,” waren de woorden van David Ben Goerion.

 

Louise Katus, cie-lid Kerk & Israël Veluwe afdeling Ermelo

 


↑ Top  

© Kerk en Israel - Veluwe 2020   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)