.


 

God en het coronavirus, door Rabbi Benjamin Blechet is een professor in Talmud aan de Yeshiva University 

 

 

Wat zou de betekenis kunnen zijn van een virus dat miljoenen dwingt tot een "time-out" van quarantaine en afzondering? Coronavirus is nu officieel een wereldwijde pandemie. Plots worden we geslagen door een plaag van bijbelse ernst.

Het Pascha vraagt ​​ons de 10 plagen te gedenken die God tegen de Egyptenaren heeft gezonden. Met behulp van de Bijbel kennen we het doel achter deze ellende van een volk. God had een plan. Egyptisch lijden had betekenis. Wat onze hedendaagse angst zo bijzonder ondraaglijk maakt, is de schijnbare onbegrijpelijkheid. In het tijdperk van de profeten zou er een poging zijn geweest om een ​​goddelijke boodschap te onderscheiden in deze wereldwijde tragedie.

Maar vandaag gaan we er op de een of andere manier van uit dat wetenschappelijke kennis de mogelijkheid uitsluit om God op te nemen als onderdeel van het beheer van het universum. Immers wie kan argumenteren met Louis Pasteur en Robert Koch, die in de tweede helft van de 19 e eeuw, bleek de kiem theorie van ziekte - die ziekteverwekkers te klein om te zien met het blote oog zijn de ware oorzaak van de ziekte. Ziektekiemen zijn de slechteriken en virussen zijn de enige redenen voor de aanwezigheid van ziekten die bepalen of we leven of sterven. En ik durf te vragen: eist geloof in God niet dat we de kiemtheorie van ziekte combineren met de overtuiging van geloof in een opperwezen dat feitelijk beslist waar, wanneer en hoe ver virussen zich verspreiden?

Wanneer we door dokters worden opgedragen om onze handen te wassen, moeten we dat volgens de Thora-wet doen. Begrijp alsjeblieft precies wat ik zeg. Maimonides heeft lang geleden duidelijk gemaakt dat het onze plicht is om onze goede gezondheid te garanderen. We kunnen niet zomaar op God vertrouwen; God heeft ons tot zijn partners gemaakt in onze zoektocht naar een lang leven.

Hygiëne is een mitswa; het is een verplichting. Voor ons lichaam zorgen is een spirituele vereiste die lijkt op het beschermen van onze ziel. Wanneer we door dokters worden opgedragen om onze handen te wassen, moeten we dat volgens de Thora-wet doen. Maar de uiteindelijke beslissing van leven of dood blijft, zoals we elk jaar duidelijk maken over Rosh Hashanah en Yom Kippur wanneer ons lot bezegeld is, met de Almachtige.

Daarom verbaas ik me over de talloze suggesties om het coronavirus tegen te gaan en ermee om te gaan, we horen zo weinig van het woord God en de mogelijkheid dat deze wereldwijde pandemie een diepgaande goddelijke boodschap met zich meebrengt. Ik ben duidelijk geen profeet, maar hier is een gedachte waarvan ik denk dat het de moeite waard is om te overwegen en ter harte te nemen. Elke ouder weet dat een van de meest voor de hand liggende reacties op het wangedrag van een kind algemeen bekend staat als een 'time-out'. Het kind mag geen plezierige activiteiten ondernemen. Het normale leven van het kind is verstoord. Het kind wordt aangemoedigd om na te denken over zijn ongehoorzaamheid. Is het te veel om te bedenken dat terwijl onze wereld steeds lager zinkt in onze toewijding aan deugd, God reageerde met een virus dat miljoenen tot een "time-out" van quarantaine en afzondering heeft gedwongen?

De 10 geboden zijn de bijbelse bron van het meest basale systeem van ethisch en moreel gedrag. Ze vertegenwoordigen de primaire rechtvaardiging voor ons voortbestaan ​​op aarde. En de commentatoren namen nota van een opmerkelijk aantal. In het oorspronkelijke Hebreeuws, de taal waarin de geboden door God op de twee tabletten waren geschreven, zijn er precies 620 letters. 620 lijkt een getal te zijn zonder bijzondere theologische betekenis. Het zou perfect en gemakkelijk te begrijpen zijn geweest als er precies 613 letters in de 10 geboden stonden. Dat zijn de aantallen mitswot die aan het Joodse volk in de Thora wordt gegeven. De 10 geboden zijn de principes die inherent zijn aan de hele Joodse wet. Maar wat is de betekenis van 620 letters? De rabbijnen hebben het uitgelegd. Hoewel het aantal mitswot voor Joden 613 is, vertegenwoordigt het getal zeven de universele wet - wat gewoonlijk de zeven wetten van de afstammelingen van Noach wordt genoemd, die minimaal vereist zijn voor de hele mensheid. En 620 is natuurlijk de som van 613 en zeven, de totaliteit van goddelijke leiding voor zowel joden als de rest van de wereld.

Het woord corona - zoals in coronavirus - komt van het Latijnse woord voor kroon. Daar houdt het commentaar niet op. 620 is de gematria , de numerieke waarde, van een belangrijk Hebreeuws woord, keter, wat kroon betekent. Een keter - een kroon - wordt bovenop elke Thora-rol geplaatst. De symboliek is duidelijk. De kroon boven de Torah toont de relatie van de 10 geboden met de rest van de Torah. Van de 10 - in aantal letters 620 - hebben we de principes die vervolgens tot uitdrukking kwamen in de hele Torah. De keter - de kroon - is het krachtigste symbool van onze verbinding met God. Het woord corona - zoals in coronavirus - komt van het Latijnse woord voor kroon. Misschien moeten we de huidige aandoening van de wereld niet alleen beschouwen in de context van een ziekte veroorzaakt door ziekteverwekkers, maar als een goddelijke boodschap die ons eraan herinnert dat ons leven is gegeven om ze te voorzien van betekenis en deugd zoals gedefinieerd in Gods 10 geboden.

 


↑ Top  

© Kerk en Israel - Veluwe 2020   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)