Lag Ba'omer

Leviticus (23:11) schrijft voor, dat op de tweede dag van Pesach een offergave van één omer gerst gebracht moet worden in de Tempel. Een omer is een inhoudsmaat, oorspronkelijk (het meel van) één garve gerst, d.w.z. zo’n 3½ pond.
Direct na de eerste dag van Pesach, dus ‘s avonds na zonsondergang, werden die offergaven, de ‘eerstelingen’, aangeboden.
Zuidema zegt in zijn boek 'Gods partner', dat het moment van Jezus’ opstanding gesitueerd wordt “in de nacht na het joodse Pasen, d.w.z. het begin van de dag erna, ofwel de derde dag, gerekend vanaf de dag van zijn kruisiging.” Dat is dus het moment van het aanbieden van de eerstelingen.
Vanaf die dag begon men 49 dagen te tellen: de 50ste dag is het Wekenfeest, Sjavoeot, waarop het eerste tarwe(meel) naar de Tempel werd gebracht. Het Griekse woord 'pentekosta', dat 50 betekent, zorgt ervoor dat wij Sjavoeot 'Pinksteren' noemen.
Ook na de verwoesting van de Tempel, zonder mogelijkheid offergaven te brengen, bleef  men de dagen van de Omer-periode tellen, thuis of in de synagoge. Vaak hangen er speciale Omer-kalenders aan de muur, om geen dag te vergeten.
Oorspronkelijk is de Omer-periode, de tijd tussen Pesach en Sjavoeot een feestelijke tijd, o.a. vanwege de verbinding met de oogst. Maar langzamerhand is het een tijd van rouw geworden. Na Goede Vrijdag en Pasen kwam de opgekropte woede van christenen over de zgn. “Godsmoord” vaak tot uitbarsting in pogroms. Maar ook woedde er ooit een pest-epidemie in deze tijd. Zo werd de Omer-tijd een periode van half-rouw, waarin geen feesten gevierd werden en ook geen huwelijken gesloten werden.
Daarop is één uitzondering: Lag Ba'omer, de 33e dag van de Omer-telling (de L is 30 en de G is 3 in het Hebreeuws, dus L(a)g is 33). Dan is het feest. De schoolkinderen hebben vrij of trekken in klasse-verband de vrije natuur in. Ook worden er veel huwelijken gesloten.
Reden voor deze uitzondering? De traditie wil, dat op die dag de sterfte aan de pest ophield.
Anderen zeggen dat Bar Kochba op die dag een overwinning behaalde op de Romeinen, die bezig waren Joden te vermoorden.
Voor weer anderen is Lag Baomer vooral de dag waarop Rabbi Sjimon bar Jochai, de grondlegger van de Joodse mystieke kabbala, zijn geheimleer aan zijn leerlingen openbaarde. Veel aanhangers bezoeken daarom op deze dag kabbala-centra als Tsfat in Israël, of de Ghriba Synagoge op het eiland Djerba in Tunesië.