De WIZO


In de tweede helft van de 19e eeuw bloeide het nationalisme. Het Joods nationalisme is beter bekend als zionisme. Door de pogroms in Oost- Europa trokken  veel Joden naar het westen (Amerika!) of naar Palestina, dat na de Eerste Wereldoorlog Brits mandaat-gebied werd.
Er waren Britse Joden die zich bezig hielden met politiek zionisme. Hun echtgenotes wilden ook een steentje bijdragen. Een aantal van hen bezocht Palestina en zag hoe vrouwen en kinderen hulp nodig hadden. Zo werd in 1920 in Londen een Joods-zionistische vrouwen-organisatie opgericht die praktische ondersteuning wilde geven: de Women's International Zionist Organization, kortweg de WIZO.
Eén van de oprichtsters was mevrouw Vera Weizman, de echtgenote van de latere eerste Israëlische president. De eerste voorzitster was Rebecca Sieff. Naast haar zionistische werkzaamheden streed ze ook, samen met onder meer Emilie Pankhurst, als suffragette voor het vrouwenkiesrecht.
In Engeland werd geld bijeen gebracht voor sociale en maatschappelijke dienstverlening aan de vele immigranten in Palestina.
Nu, meer dan 80 jaar later, is de WIZO wereldwijd de grootste vrouwenorganisatie. Het is een niet-partij-politiek gebonden beweging van vrijwilligsters, die in grote lijnen op dezelfde voet is verder gegaan nadat de staat Israël gevestigd was. Nog steeds is de doelstelling hulp te verlenen aan de zwakkeren in de Israëlische samenleving, met name vrouwen, kinderen en bejaarden. Aangezien in de staat Israël meerdere bevolkingsgroepen wonen, worden die allemaal geholpen door de WIZO, ongeacht herkomst of religie.
Het hoofdkwartier van de beweging is verhuisd van Londen naar Israël.
De WIZO is door de Verenigde Naties erkend als NGO (niet regeringsgebonden organisatie) met een adviserende status bij de sociale en economische raden ECOSOC en UNICEF.
In Israël zorgt de WIZO actief betrokken te blijven bij de vorming van beleid op het gebied van welzijn.
Inmiddels heeft de WIZO afdelingen in meer dan 50 landen, waaronder Nederland. Met elkaar houden ze meer dan 800 projecten in Israël in stand.
Die projecten variëren van kinderdagverblijven, na-schoolse opvangcentra, jeugdcentra, scholen (sommige met internaat) en jeugddorpen, tot een crisis-hotline voor slachtoffers van huiselijk geweld, blijf-van-mijn-lijf huizen, en centra ter preventie en behandeling van huiselijk geweld. Er zijn veel juridische adviesbureau´s en een aantal informatiecentra voor vrouwenrechten, evenals enkele centra voor politieke scholing en bewustwording voor vrouwen. Ook bestaan er enkele WIZO-bejaardencentra.
Dit alles wordt gefinancierd met het geld dat de 250.000 WIZO-vrouwen wereldwijd bij elkaar vergaren, bijvoorbeeld door de bekende WIZO-bazars.
websites:
www.wizo.nl
www.wizo.org (Engels)