Kun je een dier slachten op een nette manier? Helpt het als dieren eerst verdoofd worden? Is het vlees dan nog koosjer?
Het uitgangspunt is duidelijk: Dieren moeten zo fatsoenlijk mogelijk behandeld worden, en als je ze wilt slachten, dan moet dat zo snel en pijnloos mogelijk. Dat is volledig in lijn met de Joodse traditie.
Mag je dan slachten? In den beginne aten mensen geen vlees, Noach is de eerste die toestemming krijgt, en de Tora legt sterke beperkingen op: lang niet alle dieren zijn voor consumptie toegestaan, en vlees van toegestane dieren is alleen geschikt (koosjer) als ze op de goede manier geslacht zijn, als er geen bloed meer in zit.

De regels zijn streng, en degene die de slachting uit mag voeren, moet deskundig, vroom en toegewijd zijn. Iedere afwijking betekent dat het vlees niet koosjer is. Het mes moet vlijmscherp zijn en mag geen braampje hebben, en het dier mag niet ziek zijn. Het dier moet bij bewustzijn zijn, dus niet bedwelmd, laat staan al dood. Eén snelle haal moet de hals doorsnijden zodat het bloed snel en volledig eruit kan lopen. Als het goed gebeurt, is het dier binnen enkele seconden al bewusteloos.
Dat heet ritueel slachten. Niet dat het ten behoeve van God in een rite geslacht wordt, maar dat het geslacht wordt op een manier zoals die door God is voorgeschreven. Want Hij is Schepper van mensen en dieren, en het is nog al wat om één van zijn schepselen te doden. Dat mag niet zo maar.

De Tora verbiedt het een levend wezen wreed te behandelen, en vanuit dit uitgangspunt is het goed dat de behandeling van vee in boerenbedrijven, bij transport en in slachthuizen onder controle staat. Als we de Joodse regels voor het omgaan met dieren en de rituele slacht strikt zouden opleggen aan onze slachterijen en abattoirs, zou er een enorme stap vooruit gezet worden.