LITERATUUR:

In deze index kunt u zien welke boeken voor u misschien interessant zijn.

Zij allen hebben een link naar  onderwerpen die op deze site aan de orde komen. Sommigen hebben een recensie.

INDEX:

 • 1 De Heiliging van de Naam, drs. B.L. Jongkind
 • 2 Canon van  700 jaar joods Nederland, Tirtsha Levie Bernfeld en Bart Wallet
 • 3 Reizen door de Tora, van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, Rob Cassuto
 • 4 De Profeten, Abraham Joshua Heschel
 • 5 Niet in Gods Naam, Jonathan Sacks
 • 6 WakeUp!,  Arno Lamm & Emile-Andre  Vanbeckevoort

 

 

 

 

 • 1 DE HEILIGING VAN DE NAAM,  Beatrice L. Jongkind

 

De slachtoffers van de Holocaust in de jaren'40-'45 en hun kinderen vragen om een proces van rouwverwerking. Hieruit is dit boek geboren. Hoe moet de mens een catastrofe die zijn ziel heeft getroffen, verwerken? Waaruit moet hij de innerlijke kracht en vrijheid putten om de verschrikking te boven te komen? Hoe kan het leven opnieuw aanvaard  en de vraag naar het lijden van de rechtvaardige en onschuldigebeantwoord worden?

Dergelijke vragen komen volgens de schrijfster samen in het theologisch concept van de Heiliging van Gods Naam, een centraal begrip in het joodse levensgevoel en de joodse ethiek. De kern van het menselijk bestaan is de verantwoordelijkheid, de fundamentele wil tot betekenis - zo lijkt de joodse psychiater Victor Frankl dit concept te verwoorden. Zo belangrijk is die vraag naar betekenis dat de mens kan sterven voor zijn idealen.

De "Heiliging van de Naam" hoort thuis in de dialoog tussen christelijke theologen en bepaalde richtingen binnen het jodendom. De auteur heeft het geschreven vanuit een luisterende houding, om zo een bijdrage aan de dialoog en mogelijk aan de rouwverwerking te leveren.

ISBN 978-90-806146-7-3 Uitgeverij Van Warven Kampen

Boek bestellen via het contactformulier van deze site.

 

 • 2 CANON VAN 700 JAAR JOODS NEDERLAND, Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet

 

Kan dat, heel kort uitleggen wat iedereen zou moeten weten over de geschiedenis van joden in Nederland? Veel mensen weten wel iets van de Nederlands-joodse geschiedenis, maar meestal zijn dat fragmenten: de Portugese joden van Amsterdam, het joods socialisme en de fatale oorlogsjaren.

Maar wat was nu de doorgaande lijn? Hoe is het joden vergaan vanaf het eerste moment dat ze zich hier blijvend wisten te vestigen?                                                                   Precies dat wil de Joodse Canon doen: kort en bondig de centrale punten van 700 jaar joodse geschiedenis in een lopend verhaal presenteren.

       

 Pagina's 216, Initiatief Joods Educatief centrum, Joods Maatschappelijk Werk, Uitgeverij De Nieuwe Haagsche, ISBN   9789491168697

 

 • 3 Reizen door de Tora, van de Berg naar de Rivier,  Leviticus, Numeri en Deuteronomium, door Rob Cassuto

 De Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel vormen de hoeksteen van het Jodendom, als gedachte-en geloofsgoed. Iedere week wordt een stuk van de Tora, de Parasja. in de Synagage gereciteerd. Commentaar schrijven op de Parasja is een beoefend genre. Rob Cassuto bundelde deze commentaren. Deze nieuwe uitgave is het vervolg op deel 1.  Bestellen bij  Stichting ParDes, uitgave www.Mastixpress.nl  

                                    

 

 • 4 De Profeten, door Abraham Joshua Heschel  

Deze Amerikaanse rabbijn was één van de belangrijkste  joodse theologen en filosofen van de twintigste eeuw. Israël is de brug naar de volkeren, de mensheid. God is hartstochtelijk op zoek naar de mens en de profeten leggen daarvan getuigenis af. Dit imposante boek getuigt van een rijke wetenschappelijke kennis, maar laat gelijk de hartklop voelen van de mensch (jiddisch), die diep geraakt is door het geheimenis van God en het wonder van de profetie.                                                           Uitgeverij Skandalon Vught.       706 pagina's  ISBN 9789490708740

        

   

 •   5  Niet in Gods Naam, door Jonathan Sacks        

Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld. Rabbi Jonathan Sacks is één van de belangrijkste religieuze leiders van dit moment. Dit boek is een heldere aanklacht tegen allen die doden in de naam van de God van het leven, oorlog voeren in de naam van de God van vrede, haten in de naam van de God van de liefde en geweldadig zijn in de naam van de God van mededogen. Het is de hoogste tijd dat de leiders van alle religies opstaan en uitroepen: Niet in Gods naam!!   Uitgeverij  KOK Utrecht, ISBN  9789043527187    

           

     

 •     6 Wake UP!       , door Arno Lamm, Emile-Andre Vanbeckevoort         

Een boeiend, zeker verrassend boek, maar tegelijkertijd ook een stevige wake-up call voor  kerken die door een eeuwenlange bedekking het zicht op Gods kalender kwijt zijn geraakt en daardoor vaak onverschillig over de wederkomst van de Messias zijn geworden. De Bijbel was te "Joods" en de kerkdeuren stonden wijd open voor heidense invloeden. De kerk wordt opgeroepen wakker te worden. God heeft concrete tijdslijnen in de Bijbel vast neergelegd, die verwijzen naar onze tijd, de eindtijd. HET ZOEKLICHT, DOORN ISBN 9789064511851