Kerk & Israёl Protestantse gemeente Driestwegkerk te Nunspeet

De Kerk & Israël commissie van de Protestantse gemeente Driestwegkerk te Nunspeet, heeft Yad Elie als projekt uitgekozen voor het jaar 2021/2022. Sinds de Israëlzondag schenken wij als commissie veel aandacht aan dit projekt. We deden een aanvraag voor een bijdrage bij de commissie Oranjemarkt, die afgelopen Koningsdag weer een grote rommelmarkt kon houden rond de kerk. We mochten een cheque van 4000 euro ontvangen en overmaken naar Jeruzalem, symbolisch overhandigd door Albert Groothedde aan Lea Veerman van Yad Elie.

Foto 2 gift Nunspeet Medium

 

Yad Elie is in 2002 opgericht door Marion Kunstenaar, een van oorsprong Nederlandse Jodin, ter nagedachtenis aan haar man Elie. Het werk begon na een ontmoeting met Cobi, een jongetje van zes. Hij kon niet samen met zijn klasgenootjes eten, want zijn moeder was niet in staat de schoolmaaltijden te betalen. De leerkrachten probeerden het probleem op te lossen. Nadat de andere leerlingen waren uitgegeten, riep de onderwijzer Cobi bij zich in de lerarenkamer en gaf hem daar de restjes. Vanaf dat moment besloot Marion Kunstenaar geld in te zamelen om maaltijden te kunnen verstrekken aan een grote groep kwetsbare kinderen in Jeruzalem en werd de organisatie Yad Elie geboren.

Delen in de zegen: voedsel als brug naar de ander De Bijbel laat zien dat een goede manier van omgaan met Gods zegen is: je vijand te eten geven als hij honger heeft (Spr. 25:21, geciteerd door Paulus in Rom. 12:20). Daardoor wordt die zegen nog veel groter. Méér dan mooie woorden kan deze onvoorwaardelijke hulp daadwerkelijk bruggen slaan. In Israël pakt de Joodse organisatie Yad Elie dit idee op. In het land komt op veel plaatsen armoede voor, zowel onder Joden als onder Palestijnen. Yad Elie zorgt ervoor dat op veel scholen voedsel wordt uitgedeeld aan kinderen uit arme gezinnen. Hierdoor krijgen deze kinderen minimaal één keer per dag een goede en gezonde maaltijd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Joodse en Palestijnse kinderen. Veel scholen waren het afgelopen corona-jaar regelmatig een periode dicht op last van de overheid. Op allerlei manieren werd geprobeerd om toch voedsel bij arme gezinnen te krijgen. Zo schakelde Yad Elie studenten van een Joodse jeshiva (Talmoed school) in om eten klaar te maken voor Palestijnse families! Ook vluchtelingenkinderen werden niet vergeten.

Op de website van het CIS www.hetcis.nl  is meer informatie te vinden over Yad Elie. U kunt daar onder meer een filmpje bekijken over een van de projecten. Helpt u ons om Yad Elie te ondersteunen door het bestellen van een “Yad”, of u kunt een gift over maken naar NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.        

https://vimeo.com/254307613 <iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/254307613?h=a514e2dae2" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  (filmpje Yad Elie)